Formació

1. Organització de la formació a la comarca

La formació s'organitza al voltant del Pla de Formació de Zona del Segrià. Les activitats formatives s'estructuren d’acord a les línies aprovades pel Comitè de Formació del Departament d’Ensenyament.

Dinàmica del Pla de Formació de Zona:

  • Detecció i previsió de necessitats dels centres educatius, de mestres i professors: CRP del Segrià.
  • Aprovació i supervisió de la formació: Comissió del Pla de Formació de Zona.
  • Coordinació i gestió de la proposta de formació acordada: CRP del Segrià

Entitats que col·laboren en el PFZ del Segrià:

  • Ajuntament de Lleida, Universitat de Lleida, ICE de la UdL, Moviment d'Innovació Educativa de Lleida, Museu de Lleida, Institut d'Estudis Ilerdencs, Ònium Cultural, Centre d'Estudis del Segrià, Fundació Calidoscopi, El Turó de la Seu, Amnistia internacional, Editorial Barcanova, Editorial Santillana.

2. Les activitats formatives

Modalitats:

3. Orientacions i recomanacions

  • Correu XTEC. El correu corporatiu de tot el professorat que treballa al Departament d'Ensenyament és el de la XTEC. Aquest correu i només aquest correu és necessari per: inscriure's a les activitats de formació, fer el seu seguiment i omplir els qüestionaris de valoració. Aquest correu és necessari també per accedir a les pròpies certificacions.
    És per això que és imprescindible tenir-lo actiu i actualitzat.
  • Gestió d'usuari XTEC: Alta d'usuari, recordatori i canvi de contrasenya.