II Seminari L’arqueologia com a recurs educatiu

II Seminari: L’arqueologia com a recurs educatiu

Descripció:

Una part important de la història de Catalunya s’escriu des d’una sèrie de jaciments arqueològics de la plana de Lleida de rellevància internacional.
Alguns d’ells, com les pintures rupestres de la Roca dels Moros del Cogul, formen part del llistat del patrimoni mundial de la Unesco. És important apuntar que el Museu de Lleida custodia objectes procedents d’aquests enclavaments patrimonials, i que conformen una col·lecció arqueològica que esdevé un dels pilars de la institució.
Tanmateix, el museu necessita del disseny d’un nou itinerari educatiu que posi en valor aquesta col·lecció i el territori que explica. En aquest sentit, la finalitat del seminari és la creació d’un grup de treball interdisciplinari que doti l’àrea educativa del museu d’una sèrie de recursos didàctics que ajudin a completar l’actual oferta educativa. Altrament, es pretén posar en valor totes les propostes educatives existents en l’actualitat adreçades al món escolar i que tenen l’arqueologia com a eina de transmissió de continguts.

Programa:

Dimarts 18 d’octubre
18h La divulgació de l’arqueologia a partir del mètode científic.
Joan Santacana i Victòria López. Professors del grup DIGHECS de la UB.

Dimarts 25 d’octubre
18h Instruments didàctics per a la divulgació del patrimoni arqueològic.
Tània Martínez i Joan Senra. Professors del grup DIGHECS de la UB.

Dimarts 8 novembre
18h La prehistòria, dels orígens a l'aparició de l'agricultura i la ramaderia. Estat
de la qüestió i transposició didàctica als ensenyaments obligatoris.
Antoni Bardavio. Camp d’aprenentatge de la Noguera.

Dimarts 22 de novembre
18h Edat de Bronze a Catalunya, a la Plana occidental Catalana.
Joan López. Professor de la Universitat de Lleida.

Dimarts 29 de novembre
18h Una aproximació al llegat patrimonial Visigot.
Francesc Tuset. Professor de la Universitat de Barcelona

Dimarts 13 de desembre
18h Catalunya. La porta d’Al-Àndalus
Dolors Bramon. Professora de la Universitat de Barcelona

Dissabte 25 de febrer
9:30h Visita al Museu de Balaguer i al Camp d’aprenentatge de la Noguera.

Les visites aniran a càrrec de Carme Alòs directora del Museu de Balaguer i
d’Antoni Bardavio i Sònia Mañé del Camp d’Aprenentatge de la Noguera.

Dissabte 18 de març
9:30h Visita al jaciments del “Bovalar” de Serós i “Genó” a Aitona.

Visita a càrrec de Josep Gallart, arqueòleg territorial Serveis Territorials de Cultura a Lleida.

Dissabte 1 d’abril
10h Visita al Centre d’Interpretació de la Roca dels Moros del Cogul.

La visita anirà a càrrec d’Anna Torres i d’INSITU – PATRIMONI I TURISME.

Nota: el punt de sortida de les visites als jaciments serà el Museu de
Lleida.

Comparteix a les xarxes: