Inici de la demanda de formació PFZ 2018-19

DEMANDA D'ACTIVITATS DE FORMACIÓ PFZ SEGRIÀ 2018-19

S'inicia el Pla de Formació de Zona del Segrià per al curs 2018-19 amb la demanda d'activitats.

MODALITATS DE FORMACIÓ 

FORMACIÓ EN CENTRE

ASSESSORAMENT

L’Assessorament a Centre és una modalitat formativa amb intervenció d’un professional generalment extern que s’adreça a la majoria del claustre o a un col·lectiu d’un centre. És liderat per l’equip directiu. Té un mínim de 20 h., amb una part no presencial individual o col·lectiu relacionat amb la transferència immediata d'1/3 aproximadament.

TALLER A CENTRE

L’Assessorament a Centre és una modalitat formativa amb intervenció d’un professional generalment extern que s’adreça a la majoria del claustre o a un col·lectiu d’un centre. És liderat per l’equip directiu. Té un màxim de 15 h, amb una part no presencial individual o col·lectiu relacionat amb la transferència immediata d'1/3 en tallers superiors a 5 h.

FORMACIÓ INTERNA DE CENTRE

Modalitat formativa que té lloc dins de cada centre educatiu, que s’adreça a la majoria del claustre o a un col·lectiu d’un centre. És liderat i dinamitzat per un equip de coordinació format per tres persones del centre entre les quals almenys una és de l’equip directiu. La durada és de 45 h per itineraris de caràcter guiat i de 30 h per a itineraris de caràcter propi.

VISITA FORMATIVA A CENTRE

Modalitat formativa de caràcter concret i pràctic oreintada a promoure un procés de reflexió sobre la pròpia pràctica a partir de conèixer i compartir experiències d'èxit o de bones pràctiques consolidades. Ha d'implicar l'equip docent i ha de conduir a la millorad'algun aspecte metodològic, organitzatiu o de relació amb l'entorn. La durada mínima és de 15 h.

  • En cas d' interès contacteu amb el CRP

FORMACIÓ ENTRE CENTRES

És una eina de suport i d’enfortiment del projecte educatiu de cada centre aprofitant l’intercanvi pedagògic i la formació de persones de diferents centres educatius que actuen com a equips impulsors o responsables del seu centre. Les persones participants en la formació per a centres tenen el compromís de transferir i compartir el treball de la formació en el seu centre.

SEMINARI DE COORDINACIÓ

És una modalitat per compartir i intercanviar projectes entre professorat de diferents centres, d’etapes consecutives (infantil-primària; primària-secundària) o d’una mateixa etapa. Les temàtiques poden ser generals, d’especialitat, d’àrea, per càrrec. Tenen una durada habitual de 30 h, 1/3 de les quals són d'altres requisits corresponen a un treball destinat a realitzar les tasques planificades en relació amb l’aprofitament i la transferència immediata.

  • En cas d' interès contacteu amb el CRP

CURS / SEMINARI D'EQUIPS DE CENTRE

És una modalitat de formació entre centres dirigida a equips professionals de centres on almenys una persona forma part de l’equip directiu. Aquestes persones tindran el compromís de la transferència del contingut de la formació al seu centre. L’estructura formativa incorpora la planificació, l’experimentació i l’avaluació del pla d’actuació en el centre de la temàtica treballada. Tenen una durada mínima de 30 h, entre 1/3 i 2/3 de les quals són d'altres requisits.

  • En cas d' interès contacteu amb el CRP

TALLER D'EQUIPS DE CENTRE

És una modalitat de formació entre centres dirigida a equips professionals de centres on almenys una persona forma part de l'equip directiu o òrgans de coordinació.  Aquestes persones tindran el compromís de la transferència del contingut de la formació al seu centre.

  • En cas d' interès contacteu amb el CRP

FORMACIÓ INDIVIDUAL

GRUP DE TREBALL

És una modalitat formativa especialment pensada per a professorat amb experiència docent, que té com a finalitat la millora de la pràctica educativa . La seva tasca pretén afavorir la incorporació de canvis metodològics i l'elaboració de materials educatius. La durada és d'entre 30 i 60 h, la meitat de la qual és per treball individual. És recomanable la continuïtat d’un grup de treball durant dos anys.

  • En cas d' interès contacteu amb el CRP

SEMINARI

Modalitat que té com a finalitat la reflexió de docents de diferents centres o altres agents educatius del territori entorn d’un tema, a partir de la seva pràctica professional. Adequada per a professorat amb experiència docent. Té una durada de 20 h, 1/3 de les quals és de treball, individual o col·lectiu destinat a realitzar les tasques planificades en relació amb l’aprofitament.

  • En cas d' interès contacteu amb el CRP

Comparteix a les xarxes: