Pla de formació de zona

1. Documentació i normativa. Curs 2018-19

2. Proposta d'accions formatives. Curs 2017-18

3. Eines de treball docent i publicacions

  • Eines de treball docent. Espai dels Grups de Treball i Seminaris pensat per compartir els seus plantejaments, els seus procediments de treball i els productes.
  • Publicacions. És l'espai que conté les publicacions en format digital i d'accés obert. Són documents derivats de l'activitat docent, amb un punt de vista innovador i de recerca. Procedeixen del professorat, dels centres i de la comunitat educativa de la comarca del Segrià.

4. Eines de gestió econòmica a càrrec del centre

5. Espais d'interès