UNA PROPOSTA ORIENTADA AL RETORN DELS DOCENTS ALS CENTRES

UNA PROPOSTA PEL POSTCONFINAMENT

L’escolta activa és una acció i una actitud molt necessària a l’educació. I, segurament se’ns fa encara més imprescindible en aquests moments que estem vivint.

Un grup de persones, totes elles del Servei Educatiu del Segrià, de l’EAP, de l’ELIC i del CRP estem treballant conjuntament des d’una perspectiva interdisciplinària per fer efectiu el que diu el nostre nom, estar al servei dels centres educatius, del professorat i de les comunitats educatives.

En el marc de l’escolta activa que apuntàvem al principi, el treball que tot seguit us presentem és una proposta dirigida a Equips Directius, amb la intenció d’oferir una guia per tal de preparar la tornada dels equips docents després del que hem viscut aquests darrers mesos. També volem contribuir a gestionar la incertesa postcoronavirus, per anticipar-nos a obstacles i problemes que poden afectar la vida dels centres escolars.

La nostra proposta consta de tres recursos:

-    Un decàleg d’onze punts amb consideracions a tenir en compte per planificar la tornada. Té format d’infografia i hi ha enllaçats els altres dos recursos.

-    Un document que desenvolupa de forma més extensa cadascun dels punts del decàleg que apareixen a la infografia.

-   Un qüestionari per fer arribar al professorat i així comptar amb la seva veu en la preparació de la tornada. El presentem en format obert (word) per tal que cada centre el pugui adaptar en funció de les seves prioritats. Alhora també pot ser emprat com a guió de conversa.

Esperem que us pugui ser d’utilitat. En tot cas, activem la nostra escolta per a què ens pugueu fer arribar els vostres suggeriments i idees per millorar aquesta proposta. Podeu accedir a qualsevol dels tres recursos tot clicant sobre el nom corresponent:

 

Comparteix a les xarxes: